Erwin van Osta van Hubo België prikkelde de Nederlandse DHZ-retail en -industrie op MIX' Nationale DHZ Sessie. "Als je ziet dat GfK voor 2020 dezelfde omzet voorspelt die jullie in 2000 ook al haalden, vraag ik me af of jullie de afgelopen twintig jaar stil hebben gezeten?"

Dit zei hij nadat hij zijn presentatie Tomorrowland of Brands gegeven had op MIX' Nationale DHZ Sessie. Daarin had hij de groei van zijn eigen Hubo België getoond en verteld hoe hij in samenwerking met een aantal fabrikanten en leveranciers het Hubo-merk laadde naar zijn consumenten.
In de vragenronde was hij kritisch naar de Nederlandse sector:
"In de forecast naar 2020 begroot GfK ca 3,7 mrd euro. Dit is hetzelfde omzetniveau als in 2000. Wat hebben jullie in die 20 jaar gedaan? In ieder geval geen toegevoegde waarde gecreëerd. Je kunt de teruggang zeker niet in de schoenen van online retail schuiven want die bedraagt ‘slechts’ 4 tot 8%.

Meer over Van Osta's presentatie is te lezen in MIX 2015-3 en op www.mixonline.nl/sessie2015>