’Je moet over de muur kijken’

Van NVvIJ naar Vertaz, het stof eraf en de winkel aanpassen aan de wensen en behoeften van deze tijd. Dat is een greep uit de doelstellingen die preses Harry Oudshoorn zich had gesteld en uiteindelijk heeft gerealiseerd. Hij droeg de voorzittershamer over aan Ewald Zwager.