Kleur bekennen

Smaken verschillen. Aan de keuze van verfkleuren liggen verschillende factoren ten grondslag die niet uitsluitend terug te voeren zijn op de psychologische of esthetische aspecten – lees: smaak – van de bewoner. Ofschoon het onderstaande betoog nogal wetenschappelijk lijkt, kunt u als detaillist de klanten attenderen op de andere belangrijke aspecten die bij de keuze van kleur komen kijken. Een adviserend ruggensteuntje voor de klant voorkomt teleurstellingen. Je verkoopt immers geen gereed product maar een blik illusie.