In een gesprek met Maxeda-topman Guy Colleau hebben Formido-franchisenemers zich uitgesproken over een match met Euretco.

"Het DNA van Formido en dat van Euretco zou wel eens een heel goede match kunnen zijn." Dat zijn de letterlijke woorden in het verslag van het gesprek dat drie Formido-ondernemers en Reind Wolthers van de Stichting Formido Franchisenemers begin januari met Maxeda-CEO Guy Colleau voerden.

De Formido-franchisenemers hadden drie vragen aan Colleau:

  • Wat is op dit moment de status van een eventuele verkoop aan Euretco?
  • Indien de verkoop niet doorgaat, is Maxeda dan bereid in de Formido-formule te investeren?
  • Hoe ziet de heer Colleau het toekomstperspectief van de Formido-formule in de Nederlandse DHZ-sector?

Op de eerste vraag kon Colleau geen antwoord geven vanwege een geheimhoudingsafspraak tussen partijen. Wel gaf hij - in de woorden van de Formido-franchisenemers - aan dat de ombouw van een Formido-winkel naar Praxis (inmiddels weten we dat dat Formido-Dronten is, red) een proef is om te inzichtelijk te krijgen wat het in financiële zin gaat betekenen voor Maxeda indien een potentiële koper wel belangstelling zou hebben voor de franchisewinkels maar niet voor de eigen winkels. Op vraag 2 en 3 citeren de franchisenemers Colleau als hij zegt dat hij zeker in de formule wil investeren en dat ook als noodzakelijk ervaart.