Het concept-convenant dat de Stichting Formido Franchisenemers met Maxeda afsloot, is uitgelekt. Ondernemers die Praxis kunnen en willen worden, krijgen een behoorlijke deal. De oude (Formido) en nieuwe (Praxis) voorraad blijft echter hun probleem. Ondernemers die geen deal kregen, mogen weg en ontvangen € 100.000. Ondernemers die wel een voorstel kregen maar daar niet op willen en kunnen ingaan, komen er bekaaid vanaf.

Het convenant wordt vanmiddag besproken met de Formido-ondernemers. De Stichting Formido Franchisenemers was beducht voor het uitlekken van de afspraken en hield de ondernemers nog even in onzekerheid.

Vanochtend lekte het concept-convenant alsnog uit. Een korte samenvatting:

Er zijn vijf groepen ondernemers (definitie van Maxeda).

 1. Ondernemers die Praxis als alternatieve formule aangeboden hebben gekregen en ook op dit aanbod in willen gaan
 2. Ondernemers die Praxis als alternatieve formule aangeboden hebben gekregen maar niet op dit aanbod in willen gaan
 3. Ondernemers die geen alternatieve formule aangeboden hebben gekregen
 4. Ondernemers met een forse schuldenpositie bij Formido
 5. Ondernemers die gaan sluiten

Ondernemers die wel Praxis willen en kunnen worden:

 • Ombouw betaald
 • Exploitatiebegroting opgesteld
 • VPO opgesteld
 • Verschil in betalingstermijn gecrediteerd
 • Opleiding personeel geregeld door Praxis
 • Jumper, PostNL, DHL worden op verzoek van de ondernemer in overleg met Praxis ingetekend en meegenomen in de begroting
 • Voorraad
  • Actieplan om in 21 weken de voorraad af te bouwen
  • · Ca. 12,5% van de voorraad: tegen 90% van de inkoopwaarde naar filialen
  • · Ca. 12,5% van de voorraad: teruggestuurd naar de leveranciers
  • · Ca. 35% van de voorraad: mee naar Praxis
  • · 40% van de voorraad: door ondernemer uit te verkopen
 • Operationele en commerciele bijstand bij tegenvallende exploitatie
 • Na één jaar tegenvallende omzetten: uitgebreide evaluatie uitvoeren om de mogelijkheden naar de toekomst te bespreken

KLEM: Ondernemers die wel Praxis mogen worden, maar dat niet willen of kunnen:

 • Vrij om te gaan, schrappen concurrentiebeding, mits geen betalingsachterstand en finale kwijting over en weer
 • Deze ondernemers zitten klem: Maxeda schrapt hun Formido-formule, wil de winkels wel aan Praxis toevoegen, maar als ondernemers dat niet willen of kunnen (financieel), zitten ze zonder formule en zonder afkoopsom.

Ondernemers die geen Praxis mogen worden:

 • Vrij om te gaan
 • € 100.000 generieke vergoeding bij vertrek voor 1 september 2019
 • Te verrekenen met openstaande schulden van ondernemer

Ondernemers met forse schuldenpositie:

 • Individuele afspraken

Ondernemers die gaan sluiten:

 • Afronding op individuele basis

 

Disclaimer: dit is een puntsgewijze samenvatting uit een document dat de MIX-redactie bereikte uit betrouwbare bron. MIX heeft de Stichting Formido Franchisenemers nog niet om verificatie noch om een reactie kunnen vragen.

Reactie van Maxeda:
Er is een convenant dat na meerdere onderhandelingsronden tussen Maxeda en het SFF-bestuur met hun adviseurs zorgvuldig tot stand is gekomen. De gezamenlijke doelstelling is te komen tot een passende regeling, waarbij ondernemers en Maxeda in toewerken naar een correcte ontvlechting van de Formido-formule met een goed perspectief voor de toekomst.
​In het convenant worden alle diverse soorten situaties behandeld. We zullen daar nu niet op detail ingaan. Het convenant voorziet ook nog in het inrichten van een vertrouwenscommissie waar individuele ondernemers terecht kunnen als zij hun situatie toch anders zien. We hebben er vertrouwen in dat hiermee de ontvlechting van Formido en voor een deel van de winkels de integratie in Praxis op een verantwoorde wijze kan plaatsvinden.