Het gevoel dat de president van de Nederlandsche Bank begin oktober al had over het einde van de recessie, lijkt bevestigd te gaan worden. Het conjuncturele beeld heeft zich in oktober verder verbeterd, aldus de volledige kwartaalupdate die Buildsight deze maand gratis weggeeft.

Buildsight biedt de kans om kennis te maken met volledige update. Buildsightklanten ontvangen deze maandelijks in aanvulling op de prognose die Buildsight 4 keer per jaar uitgeeft. De onderzoekers geven daarin een compleet beeld van de ontwikkelingen in de woningbouwproductie en de utiliteitsbouwproductie.

Bekijk de update hier of maak contact met Buildsight.