Inkooporganisatie voor de technische groothandel Zevij-Necomij heeft in 2016 een omzetstijging van 7 % behaald. Dit resulteert in een omzet van € 413 mln.

Autonoom groeide Zevij-Necomij met 5% in de Nederlandse bouw, met 3% in de Nederlandse industrie en met 8% in België. Daarnaast is 2% van de groei afkomstig van nieuw aangesloten groothandels.

Horizontale en verticale samenwerking
Zevij-Necomij-directeur Marc de Dobbelaere: “In 2016 heeft Zevij-Necomij een nieuwe strategie geformuleerd waarin de horizontale samenwerking wordt uitgebouwd met verticale samenwerking. Aansluitend op de nieuwe economie gaat het bij ons om samenwerken, delen en openheid.” Naar de toekomst herkent de inkoopcombinatie voor de markt volop uitdagingen. "De hoge mate van automatisering, wijzigingen van logistieke kanalen, het verdwijnen van grenzen tussen landen, sectoren en klantgroepen, voortdurende schaalvergroting en maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn de trends om toekomstig beleid op af te stemmen. Zevij-Necomij zal inzetten op het ontwikkelen van verticale dienstverlening en lange termijn-verbintenissen met en tussen de groothandel en toeleverancier."

Meer dan 500 vestigingen
Per 1 januari 2017 is Bouwmaat Nederland met 46 vestigingen aangesloten bij Zevij-Necomij. Dit alles maakt dat Zevij-Necomij 2017 start met 40 aangesloten groothandels welke gezamenlijk 539 verkooppunten hebben.