In het spel tussen werknemers en werkgevers in de bouwmaterialenhandel is nu tóch een akkoord getroffen.

De bonden wezen vorige week een eerder eindbod van de werkgevers nog af en zinspeelden zelfs op een staking. Maar beide partijen hebben elkaar nu toch gevonden in een akkoord dat ze beiden nog aan hun achterban voorleggen. Dat lijkt nog slechts een formaliteit, werkgevers en werknemers spraken samen af op 5 juli de uitkomst bekend te maken.

FNV zegt het als volgt op hun website: "Kort geleden stemden onze leden massaal tegen het eindbod van de werkgevers voor een nieuwe cao Hibin. We waren al gestart met het voorbereiden van actievergaderingen toen we signalen kregen dat de werkgevers toch nog wat meer wilden bieden. We gingen opnieuw met ze in gesprek met als gevolg dat er nu een beter bod ligt waarover jij kunt stemmen. We verschilden eerst op 3 punten van mening. Door opnieuw in gesprek te gaan hebben we op 2 van die punten een beter resultaat weten binnen te halen.

De tekst van het akkoord zie je op de website van Hibin.