Het eerste half jaar hebben we achter de rug. Daar zien we een tweeledig beeld terug. Kijk je puur naar de cijfers, dan noteren we een groei van bijna +20%, maar dit moeten we uiteraard nuanceren in verband met de lockdown in het eerste kwartaal van 2021. Vergeleken met het topjaar 2020 zien we dat de omzet met –10% is gedaald.

Wisselende bouwmarktomzet per kwartaal

Kijken we specifieker naar de losse kwartalen, dan zien we dat we in het eerste kwartaal 69% meer omzet hebben dan in 2021, vergeleken met 2020 was dit ook nog +1%. Nog een jaar verder terugkijkend zitten we nog altijd +16% hoger dan 2019. Het tweede kwartaal laat een heel ander beeld zien, een daling van –3% ten opzichte van 2021 en –17% terugkijkend op het zeer succesvolle tweede kwartaal in 2020. Ook hier nog altijd +12% als we de vergelijking met 2019 maken. Het eerste halfjaar komt daarmee op een ruime € 1,9 mrd, vergeleken met € 1,6 mrd in 2021, maar wel achterblijvend bij de ruime€ 2,1 mrd omzet van 2020.

"Vergeleken met 2019 was de DHZ-omzet in het eerste halfjaar van 2022 zo’n 12% beter"

Prijzen in bouwmarkten stijgen minder dan de inflatie

Met de hoge inflatie zien we ook prijsstijgingen terug in de markt. Waar de omzet bijna met 20% stijgt in het eerste halfjaar, blijven de verkopen in eenheden hier met +15% bij achter. Natuurlijk praten we over appels en peren. Een optelling van elektrisch gereedschap, hout- en plaatmateriaal, douchecabines, maar bijvoorbeeld ook klein elektrisch installatiemateriaal, spijkers, schroeven tot het snoepgoed bij de kassa. Het is dan ook beter om dit per assortimentsgroep te bekijken.

Prijzen klusartikelen schommelen

Op totaalniveau zien we dit halfjaar een gemiddelde prijsstijging vergeleken met vorig jaar, maar zeker nog niet de correctie op basis van de inflatie. Van 2019 naar 2020 gingen de prijzen omhoog, in 2021 zagen we dit niet terug en nu in 2022 gaan de prijzen weer omhoog. In sanitair (doucheproducten, kranen, accessoires, toiletzittingen) zien we na een lichte daling van de gemiddelde prijzen in 2020 nu de prijzen in 2022 in de breedte toch gemiddeld over meerdere productgroepen sterker omhooggaan.

“In 2022 zien we de prijzen in de breedte gemiddeld over meerdere productgroepen sterker omhooggaan”

Boormachines zelfs goedkoper

In elektrisch gereedschap zien we dit niet zo sterk terug, er zijn wel groepen die een hogere gemiddelde prijs laten zien (bijvoorbeeld: schaafmachines), maar gemiddeld zijn de prijsniveaus niet veel hoger, natuurlijk zitten er wel wat verschillen tussen de productcategorieën onderling, een grote groep als boormachines laat gemiddeld zelfs een lagere prijs zien dan in 2021.

Verlichting, BBQ en tuin stijgt harder

In verlichtingsarmaturen, barbecues, tuinbewatering zien we wel stevige prijsstijgingen terug. Ook in tuinchemie is de prijs voor een verpakking gemiddeld een stuk hoger dan een jaar geleden, maar dit beeld kan binnen de segmenten wel anders zijn. Binnen verf zijn de prijzen in bepaalde segmenten gestegen, maar soms ook gedaald (dit kan ook in de mix van het assortiment zitten), maar over het algemeen geen grote prijsstijging over het eerste half jaar (op basis van verkochte verpakkingen).

Tuin in zijn geheel

Het eerste kwartaal afgezet tegen de lockdown in 2021 begon – uiteraard – goed. De omzet kwam uit op € 87 mln en liet daarmee een groei zien van +70% vergeleken met vorig jaar. Het relatieve warme en droge weer, met name aan het einde van maart zal hier ook aan bijgedragen hebben. Halen we de vergelijking met 2021 eruit, dan zien we ook dat de tuinomzet van 2022 ruim boven 2019 en 2020 uitkomt. Het tweede kwartaal is natuurlijk nog veel meer het tuinseizoen dan het eerste kwartaal. Waar het eerste kwartaal een omzet van € 87 mln noteert, komt de omzet in het tweede kwartaal op € 206 mln uit. Vergelijken we dit met de voorgaande jaren dan zien we een daling van –3% vergeleken met 2021, en een –17% lagere omzet dan in 2020. Wel zit de omzet nog altijd +12% boven 2019.

In het tuin-kwartaal (Q2) komt de categorie Tuin 3% lager uit dan in 2021 en zelfs 17% lager dan in 2019

Variatie binnen de tuin

Het ene jaar is het andere niet. Waar de omzet van tuinbewatering in 2021 over het eerste halfjaar was teruggevallen naar € 16,4 mln (in het droge 2020 kwamen we nog op € 25,8 mln), daar komen de halfjaarcijfers in 2022 op € 20,5 mln uit. Ook voor de tuinchemie groepen (meststoffen, insecticiden, bestrijdingsmiddelen) zien we een vergelijkbare trend en groeit de omzet het eerste halfjaar met +18%. Elektrisch tuingereedschap laat zelfs de hoogste omzet zien van de afgelopen 4 jaar, met een groei van ruim +25% vergeleken met 2021.

Verf

Waar de omzet in het eerste halfjaar van 2020 met € 226 mln een enorme piek liet zien, daar zakte vorig jaar de verf omzet weer terug naar € 158 mln. Het eerste half jaar van 2022 doet het minder dan vorig jaar met een daling van –1% komen we nu op 156 miljoen omzet, dit is nog wel boven het niveau van 2019. Houtbescherming (beitsen), daalt relatief sterk met –6%. Lakken daalt ook met een kleine –2%. Muurverf gaat wel omhoog met +2%.

Het geeft echter een tweeledig beeld. Kijken we naar de laatste maand juni dan zien we totaal dhz met –5% dalen, maar verf loopt met –9% terug en dan zien we dat hier ook het sterkst in houtbescherming met –19% en lakken met –9% terug. In juni zien we de hele groep teruglopen. Ten opzichte van juni 2020 is deze daling van verf met –29% nog een stuk sterker, maar verder teruggekeken naar 2019 zien we wel dat we nog altijd +6% doen.

Gereedschap

Net als verf zien we ook dat gereedschap sterk daalt in juni (-13%) vergeleken met vorig jaar. Ook hier zien we een sterkere daling vergeleken met juni 2020 (-33%) en een positief resultaat vergeleken met 2019 (+7%). Het eerste halfjaar steekt daar nog goed tegen af met +22%, wat vergeleken met 2020 wel een daling is van –26%, maar +10% boven 2019.

Over de eerste 6 maanden blijft elektrisch gereedschap (+9%) wel achter bij de totale marktgroei van de bouwmarkten (+20%), en boormachines loopt zelfs terug met –6%. Meetgereedschap +33% (-11% vergeleken met 2020 en +3% ten opzichte van 2019) en handgereedschap +38% (-19% vergeleken met 2020 en +15% ten opzichte van 2019) doen het relatief een stuk beter. Ook hier zien we echter in de maand juni wel een daling van –5% voor meetgereedschap en –6% voor handgereedschap.

De groei in Q1 komt vooral uit de winkelsluiting in 2021. In Q2 zien we de omzet dalen, al dempen prijsstijgingen die tendens

Samengevat: omzetten van bouwmarkten in eerste halfjaar van 2022

De stijging van de omzet in het eerste kwartaal was nog toe te schrijven aan de winkelsluitingen in 2021. In het 2e kwartaal zien we de omzet wel teruglopen. Een deel wordt gecompenseerd met prijsstijgingen, maar dit komt nog niet in de buurt van de huidige inflatiecijfers en zijn soms afgezet tegen een lichte prijsdaling in 2021. Het wordt interessant om dit over de rest van het jaar te volgen, zeker gezien de inflatie voorlopig nog zal aanhouden. Tot op heden zijn de omzetten misschien in het 2e kwartaal lager dan vorig jaar, maar nog altijd boven het pre-corona jaar 2019. 

Groei/Dalers juni 2021

 • TOTAAL –5% (2020: –14%)
 • TUIN –11% (2020: –10%)
 • TUINBEWATERING –26% (2020: –23%)
 • TUINGEREEDSCHAP (HAND) –16% (2020: –8%)
 • TUINGEREEDSCHAP (ELEKTRISCH) –5% (2020: +31%)
 • TUINCHEMIE –11% (2020: –14%)
 • VERF –9% (2020: –29%)
 • HOUTBESCHERMING –19% (2020: –34%)
 • LAKKEN –9% (2020: –30%)
 • MUURVERF –4% (2020: –24%)
 • GEREEDSCHAP –13% (2020: –33%)
 • ELEKTRISCH GEREEDSCHAP –20% (2020: –35%)
 • HANDGEREEDSCHAP –6% (2020: –26%)
 • MEETGEREEDSCHAP–5% (2020: –13%)

GfK’s DIY Recap – Wat moet je weten als je naar deze cijfers kijkt?

Op basis van de kassa-aanslag vormt zich een hard cijfer van het totaal aan omzet; GfK rapporteert consumentenwaarde incl. B.T.W. Het dhz universum van de GfK rapportage omvat de bouwmarkten Bauhaus, Formido (t/m 2019), Gamma, Hornbach, Hubo, Karwei, Kluswijs, Multimate en Praxis. De grote variëteit van producten in de dhz-retail is op een inzichtelijke manier gegroepeerd in een 7-tal hoofdgroepen en een restgroep. Voor absolute cijfers en diepere inzichten op basis van de retailtracking, ook in uw productgroep, verwijzen we naar GfK. Zie http://www.gfk.com/nl/

DIY Recap nader bekijken?

MIX en MIXplus-abonnee’s hebben toegang tot deze GfK-data via www.mixonline.nl/marktcijfers