Met ingang van 2023 verbeteren werkgevers in de bouwmaterialenhandel en de ijzerwarenhandel hun CAO's aanzienlijk.

Althans, in de bouwmaterialenhandel is de CAO definitief vastgesteld. In de ijzerwarenhandel (Technische Groothandel) nog niet. Daar hebben de werkgevers een definitief bod gedaan. De bonden legden dat bod aan hun leden voor.

Definitief bod ijzerwarenhandel

De ijzerwarenhandel deed een defintief bod met een totale loonsverhoging van 5%: 4% per 1 januari 2023 en 1% per 1 oktober 2023. Hiermee realiseren werkgevers een inkomensverbetering van 6,9% (lagere schalen) tot 5,8% (hogere schalen). Naast een structurele loonsverhoging, bieden de werkgevers een eenmalige uitkering aan van € 1.000 in januari 2023. Een flinke steun in de rug van de werknemers die te maken hebben met de inflatie en de hoge energiekosten, aldus de onderhandelaars namens werkgevers. Bovendien stemmen werkgevers in met het voorstel van de vakbonden voor een korte cao-looptijd van 1 oktober 2022 tot 1 januari 2024.

Verdeeldheid onder vakbonden

Volgens werkgevers zijn de vakbonden verdeeld: "FNV gaat niet akkoord met ons bod en komt binnenkort met een ultimatum. CNV en RMU laten weten dat ze niet eerder dan medio januari op ons voorstel willen reageren. En De Unie laat nog weten of ze door middel van een ledenraadpleging via DigiC voor kerst al dan niet akkoord zijn. Ons doel is om voor de feestdagen een cao-akkoord met een of meerdere vakbonden te ondertekenen. Dit is in het belang van onze medewerkers en onze leden."

CAO-verbeteringen naast elkaar

Als wij de CAO's van de bouwmaterialen (Hibin) en die van de Technische Groothandel (WTG) naast elkaar leggen, zien we de volgende verbeteringen.

CAO-verbeteringen 2023 1-1-2023 1-6-2023 1-10-2023
Bouwmaterialenhandel 2,5% + € 50 (vast) 2% --
Technische Groothandel 4% + € 1.000 (eenmalig) -- 1%