Als grootste bedreigingen zien bouwmaterialenhandels kostenstijgingen en stikstof. Zo blijkt uit Hibins Conjunctuurmeting 2023.

Stijgende kosten drukken op de resultaten, landelijk worden minder vergunningen verleend en de stikstof-problematiek hangt nog altijd als grijze wolk boven de bouwsector. De halfjaarlijkse conjunctuurmeting tracht om de bouwmaterialenhandel te voorzien van cijfermatig inzicht in de huidige periode en de verwachtingen voor het komende halfjaar. Als gevolg van de ontwikkelingen in de bouwsector en daarbuiten liggen de antwoorden meer dan anders uit elkaar; de uitkomsten worden in gemiddelden gecommuniceerd.

Bedreigingen en knelpunten

Vergelijk je voorjaar 2023 met najaar 2022, dan blijken kostenstijgingen, waaronder de cao-lonen vallen (42% voorjaar 2023), stikstof-problematiek (29% vs. 38%), vergunningsverlening (23% vs. 11%), personeel en arbeidsmarkt (16% vs. 29%) en ICT (16% vs. 24%) de grootste uitdagingen. Op meerdere thema’s zijn er grote verschillen waarneembaar tussen de periodes voorjaar 2023 en najaar 2022. Ten opzichte van de meting in het najaar 2022 zijn op de thema’s stikstof, personeel en arbeid, ICT, energieprijzen, duurzaamheid, gevolgen van de oorlog in Oekraïne, circulariteit bouwmaterialen en kennisontwikkeling dalingen zichtbaar. In mindere mate worden deze thema’s als grootste uitdaging gezien.

Meer nieuws uit de Conjunctuurmeting

Over de Hibin Conjunctuurmeting

De Hibin Conjunctuurmeting voorjaar 2023 is het 24e onderzoek onder leden van Koninklijke Hibin naar de ontwikkeling van de omzet in de bouwmaterialengroothandel en de effecten van conjuncturele ontwikkelingen daarop. De eerste meting vond plaats in het voorjaar van 2009. Het onderzoek werd per e-mail uitgevoerd door Buildsight. De respons onder leden beweegt zich de hele onderzoeksperiode in absolute aantallen rond de 35% en in percentage van de omzet in de branche op ruim 70%. Het onderzoek is daarmee in hoge mate representatief voor de gehele branche.

Over Koninklijke Hibin

Koninklijke Hibin, netwerk voor de bouwtoelevering, richt zich op belangenbehartiging, informatievoorziening, advisering, arbeidsvoorwaarden, pensioenregelingen en biedt een aantal succesvolle diensten voor haar leden, waaronder de cursussen en opleidingen. Hibin zet zich actief in rondom de maatschappelijke opgaven [1] Digitalisering, [2] Hindervrije Bouwlogistiek en [3] Minder Primaire Grondstoffen en organiseert met regelmaat hiervoor thematafels.