Het aandeel duurzame materialen groeit in de omzet van bouwmaterialenhandels. En ze treffen zelf ook steeds meer energiebesparende maatregelen.

Stijgende kosten drukken op de resultaten, landelijk worden minder vergunningen verleend en de stikstof-problematiek hangt nog altijd als grijze wolk boven de bouwsector. De halfjaarlijkse conjunctuurmeting tracht om de bouwmaterialenhandel te voorzien van cijfermatig inzicht in de huidige periode en de verwachtingen voor het komende halfjaar. Als gevolg van de ontwikkelingen in de bouwsector en daarbuiten liggen de antwoorden meer dan anders uit elkaar; de uitkomsten worden in gemiddelden gecommuniceerd.

Duurzame materialen

Uit het onderzoek blijkt dat stijgingen waarneembaar zijn op het gebied van biobased, circulaire en anderszins duurzame (keurmerk) materialen vergeleken met een jaar eerder. Biobased materialen waren in 2022 goed voor 5% van de totale verkoop, terwijl verwacht wordt dat dit aandeel stijgt naar 6,6%. De verkoop van circulaire materialen betreft voor 2022 en 2023 minder dan 1%. Het aandeel anderszins duurzame (keurmerk) materialen stijgt minimaal.

Energiebesparingsmaatregelen

Driekwart van de respondenten geeft aan energiebesparende maatregelen genomen te hebben of is van plan die te nemen. Een meerderheid van de respondenten geeft ook aan (meer) zonnepanelen te hebben geplaatst of is van plan die te plaatsen.

Meer nieuws uit de Conjunctuurmeting

Over de Hibin Conjunctuurmeting

De Hibin Conjunctuurmeting voorjaar 2023 is het 24e onderzoek onder leden van Koninklijke Hibin naar de ontwikkeling van de omzet in de bouwmaterialengroothandel en de effecten van conjuncturele ontwikkelingen daarop. De eerste meting vond plaats in het voorjaar van 2009. Het onderzoek werd per e-mail uitgevoerd door Buildsight. De respons onder leden beweegt zich de hele onderzoeksperiode in absolute aantallen rond de 35% en in percentage van de omzet in de branche op ruim 70%. Het onderzoek is daarmee in hoge mate representatief voor de gehele branche.

Over Koninklijke Hibin

Koninklijke Hibin, netwerk voor de bouwtoelevering, richt zich op belangenbehartiging, informatievoorziening, advisering, arbeidsvoorwaarden, pensioenregelingen en biedt een aantal succesvolle diensten voor haar leden, waaronder de cursussen en opleidingen. Hibin zet zich actief in rondom de maatschappelijke opgaven [1] Digitalisering, [2] Hindervrije Bouwlogistiek en [3] Minder Primaire Grondstoffen en organiseert met regelmaat hiervoor thematafels.