In het streven naar duurzaamheid voert AkzoNobel een proactief beleid. Daarbij zijn heldere en concrete doelen geformuleerd, die ze doorvertalen naar hun merken. “We voelen onze verantwoordelijkheid. Waar we invloed uit kunnen oefenen, proberen we dat te doen.”

Duurzaamheid staat hoog op de agenda bij veel merken en fabrikanten. Zo ook bij AkzoNobel, waar al hun initiatieven op dit vlak samengevat zijn onder de noemer ‘People Planet Paint’. Het bedrijf richt zich hierbij op zes pijlers, te weten:

  • Samenleving
  • Gezondheid en welzijn
  • CO2-uitstoot verminderen
  • Afval verminderen
  • Recyclen en verminderen van het materiaalgebruik
  • Langdurige bescherming.

Deze onderwerpen zijn doorvertaald naar hun merken zoals Pure by Flexa ColorLab en Sikkens, hun meest verkochte merken bij VBS-winkels. “Onder de pijler ‘Samenleving’ vallen onder andere sponsoring van het Rijksmuseum, of Let’s Colour projecten, waarbij we met een grote groep collega’s bijvoorbeeld een vrouwencentrum volledig geschilderd hebben”, zegt Annelotte Maijers, Channel Manager DIY. “Er zit natuurlijk ook overlap tussen pijlers. Neem onze gerecyclede muurverf: deze draagt onder andere bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot, maar natuurlijk ook aan het recyclen en verminderen van materiaalgebruik.”

“Onze producten bieden langdurige bescherming, zodat je ze minder vaak hoeft te vernieuwen.”

“Met sommige initiatieven zijn we heel ver, die zijn al heel concreet”, zegt Michiel van Haperen, bij AkzoNobel verantwoordelijk voor het VBS-kanaal. “Maar hoewel de zes pijlers duidelijke ambitie laten zien, zijn we er nog niet”, plaatst hij een eerlijke kanttekening.

CO2-uitstoot halveren in 2030

Eén van de belangrijkste pijlers is het verminderen van de CO2-uitstoot. AkzoNobel heeft daar een concreet doel aan gehangen: 50% CO2-reductie in 2030. Voor deze CO2-doelstellingen houden ze rekening met de gehele keten: alle schakels zijn hierin opgenomen. Van grondstofdelving tot de productie van verf tot en met het verwerken of recyclen van het afval van verf. Daarbij heeft het bedrijf in kaart gebracht wat het aandeel CO2-uitstoot per schakel in de keten is. Hierdoor weet AkzoNobel exact waar in de verfketen de meeste impact gemaakt kan worden. Met verschillende innovaties en aanpassingen kan de fabrikant hierop inspelen om zo de uitstoot te reduceren. “De fabrieken zijn voor twee procent verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot. Dat hadden wij en onze dealers niet verwacht, we dachten dat dit aandeel hoger zou zijn”, zegt Van Haperen. Hij verwijst naar de afbeelding op de volgende pagina. “De meeste impact zit daarmee op het linker- en rechterstuk, ofwel voor en na de productie. Maar dat betekent uiteraard niet dat wij hierbij niks kunnen doen, want we kunnen ook veel impact in het ‘groene’ en ‘paarse’ deel hebben. We willen de verantwoordelijkheid in de keten pakken om minder CO2 uit te stoten.”

Bij de grondstoffen wordt momenteel de switch gemaakt van fossiele grondstoffen naar hernieuwbare grondstoffen. Maijers: “Met biobased verf – die wordt gemaakt met herwinbare grondstoffen – kun je eenzelfde product maken dat een lagere CO2-uitstoot heeft. Neem bijvoorbeeld Sikkens Alphatex SF muurverf, die bevat gedeeltelijk biobased grondstoffen. Er is geen verschil in kwaliteit met de ‘oude’ variant, daar doen we namelijk nooit concessies in. We kijken ook naar volumes van producten om te bepalen waar veel impact gemaakt kan worden met een biobased variant.”

Grootste winst straks bij buitenlakken

Van Haperen zegt dat AkzoNobel vol overtuiging de stap naar minder CO2-uitstoot heeft gezet. “Dat laten we niet meer los. Het duurzaamheidsaspect nemen we altijd mee, waarbij de kwaliteit van onze producten uiteraard ook bovenaan ons lijstje staat.” Omdat het assortiment verf steeds meer watergedragen is geworden, worden hierdoor ook veel minder VOC-stoffen (vluchtige organische stoffen) uitgestoten bij het aanbrengen van de verf. Dit zorgt dan weer voor een lagere CO2-uitstoot bij het aanbrengen van het product. “Onze muurverven zijn al watergedragen. Bij onze lakken, woodcare en metalcare producten zijn we in de afgelopen zes jaar van 30% naar 62% watergedragen producten gegaan. De grootste winst die we nog kunnen behalen? Die zit in de buitenlakken, maar die zijn lastig in samenstelling. Daarvoor moeten we meer leren over wat wel werkt – en wat niet. Bij het binnenassortiment hebben we de slag al eerder gemaakt, zo is bijvoorbeeld ons merk Pure by Flexa ColorLab al 100% watergedragen. Ook bij het binnenassortiment hebben we geleerd en met de huidige ontwikkelingen leren we nog steeds. Zo kunnen we straks ook de ‘lastigere’ producten meer milieuvriendelijk maken.”

Kijken naar de hele keten

Naast de vriendelijkere productsamenstelling benoemt Maijers hun plastic verpakkingen, zoals de verfemmers. “We hebben een groot project lopen waarbij we deze verpakkingen en onze kleur­testers omzetten naar gerecyclede verpakkingen. Dat doen we gefaseerd, waarbij uiteindelijk het hele assortiment omgaat. Momenteel zijn de eerste emmers van gerecycled plastic al in de winkels te vinden.” Volgens Van Haperen kijkt AkzoNobel naar de hele keten bij het verminderen van de CO2-uitstoot. “Zo zijn we bijvoorbeeld kritisch op de keuze van onze distributeurs en hun CO2-uitstoot. Daarnaast bekijken we hoe we de logistiek kunnen optimaliseren; bijvoorbeeld zodat vrachtwagens een vollere lading hebben en minder ritten maken.” Maijers: “In de hele cyclus kijken we naar zoveel mogelijk aspecten, zoals het verminderen van afval en plastic. Want waar we invloed uit kunnen oefenen, proberen we dat te doen. Daarbij voelen we onze verantwoordelijkheid.” 

Van verfafval naar verfrecycling

Is verf die bij een milieustraat ingeleverd wordt onbruikbaar? Zeker niet, het is eerder een waardevolle grondstof voor nieuwe, gerecyclede verf. Sikkens Alpha Recycle Mat is daar een goed voorbeeld van, waarbij de inhoud voor 35% bestaat uit gerecyclede verf. “Er is een doelgroep die specifiek voor gerecyclede verf kiest”, zegt Maijers. “Het is een aanvulling op ons assortiment muurverven, waarbij we door blijven ontwikkelen. Tegelijkertijd geven we de zekerheid dat de kwaliteit goed moet blijven. Momenteel lopen we bij verf­recycling vooruit op de rest van de markt.”

AkzoNobel, Sassenheim, 071.711.99.20, www.sikkens-consument.nl