Grip op de klant

Meten is weten. Sterker nog: je kunt grip krijgenop de klant als je inzicht krijgt in het traject dat deklant doorloopt vóórdat hij aan de kassa afrekent,de zgn. purchasejourney. GfK geeft een kijkje indie interessante tijd voorafgaand aan de aankoop.