‘Out-of-stock vraagt aandacht. Juist nu!’

Out-of-stock. Klanten grijpen mis en dat wekt ergernis op. Gebeurt dat nog een keer, dan verhoogt dat de irritatiegraad, raakt het winkelimago beschadigd en kiest de klant bij voorbaat al voor de concurrent. Dat kost geld. Alexander Arbouw van IRI pleit voor meer aandacht voor dit probleem.