Veel verder dan blikje verf

AkzoNobels Flexa zoekt op onconventionele wijze contact met klanten en probeert ze zo te inspireren. “We willen de markt vergroten. Dat kan nooit strijdig zijn met andermans belang.”