Volop innovatie in het verfschap

Innoveren. Akzo Nobel Decorative Coatings ziet daar het belang wel van in. Voor de komende tijd staan er dan ook introducties van een aantal nieuwe producten en nieuwe verpakkingen op stapel. “Merkenbeleving en –voorkeur drijft op innovatie.”