Onlangs maakte Bricorama bekend dat ze geenszins voornemens is haar 75 (Gamma- en Karwei-)winkels in de Benelux te verkopen. Maar in een plan dat deze franchisenemer kennelijk aan Intergamma voorlegde, lijkt het wel degelijk op een verkoop aan te komen.

Deze kwestie hangt samen met het mogelijke vertrek van CRH (Van Neerbos Bouwmarkten) uit Intergamma. Onder de codenaam operatie Guinness smeedde Intergamma een plan waarin de franchisenemers gezamenlijk de winkels en het aandelenkapitaal van CRH (Van Neerbos Bouwmarkten) overnemen en die belangen onderbrengen in een stichting die bestuurd wordt door een afvaardiging van franchisegevers én de franchisenemer. Een plan dat past in Intergamma's zoektocht naar meer grip op de organisatie als geheel.

Meeste franchisenemers eens, Bricorama niet
De meeste franchisenemers en de meerderheid van de aandeelhouders zijn het met dat plan eens, hoorde MIX eerder. Het curieuze in de organisatiestructuur van Intergamma is dat aandelenbelang en winkelaantal per franchisenemer kan verschillen. CRH-dochter Van Neerbos Bouwmarkten heeft met iets meer dan 150 winkels een aandelenbelang van bijna 50%, terwijl het Franse Bricorama met 75 winkels slechts 3,4% van de aandelen bezit.
Zo krijg je dus de situatie dat Bricorama weliswaar een klein aandelenbelang heeft waardoor haar stem in dat opzicht niet zo zwaar meetelt, maar dat de franchisenemer vanwege zijn winkel-aantal wel degelijk veel invloed heeft. En laat Bricorama nou net één van de partijen zijn die kennelijk vraagtekens zet bij operatie Guinness.

Bricorama wil winkels niet verkopen
In de hele discussie rond operatie Guinness leek het mogelijk dat Bricorama ook wel van zijn Gamma- en Karweiwinkels af zou willen. Het concern verkocht zijn Spaanse en Franse winkels. In een officieel persbericht ontkrachtte Bricorama die speculatie echter krachtig. "Bricorama bevestigt haar voornemen om door te gaan met de ontwikkeling van haar activiteiten in de Benelux via de franchiseorganisatie Intergamma (Gamma en Karwei). Bricorama is geenszins voornemens om haar 75 winkels in de Benelux te verkopen."

Of tóch wel?
De MIX-redactie kreeg echter inzage in een alternatief plan voor operatie Guinness. Bricorama wil er geen uitspraken over doen, maar volgens bronnen rond Intergamma zou het plan echt afkomstig zijn van de Franse franchisenemer.
En in dat plan lijkt het er op dat Bricorama zijn winkels juist wél verkoopt. Weliswaar aan Intergamma – net als eerder RAB en straks misschien dus CRH - maar toch.
Het Bricorama-plan zou voorzien in inbreng van winkels in ruil voor aandelen. Een mogelijkheid die alle franchisenemers zouden moeten krijgen, volgens dat plan. Terwijl het franchisenemers die zelf verder willen ‘winkelen’ vrij zou staan dat te doen. Aan de ene kant zou Intergamma dan de winkels van (voormalig) RAB, CRH en Bricorama kunnen besturen als eigen winkels. En aan de andere kant zouden de ‘winkelende’ franchisenemers via een coöperatie bij Intergamma aangesloten blijven.