In het convenant van afspraken zet Maxeda één groep Formido's behoorlijk klem. Het gaat over de ondernemers die van Maxeda wel Praxis mogen worden, maar dat zelf niet willen of niet kunnen.

Naar inschatting van MIX gaat het om een stuk of vijftien winkels die klem zitten in Maxeda's plannen met vijf groepen Formido-ondernemers.

MIX' analyse van het convenant voor deze ondernemers:

  • Deze ondernemers zien zich geconronteerd met een formule waar Maxeda eenzijdig een streep doorheen zet.
  • Ze mogen dan wel Praxis worden, maar willen dat niet of kunnen dat niet.
  • Ondernemers die geen Praxis mogen worden, krijgen een afkoopsom van € 100.000. Deze Praxis-kandidaten niet.
  • Financiering is het 'pakkie an' van deze ondernemers zelf.
  • Maxeda geeft geen terugkoopverklaring of andere zekerheden om deze ondernemers aan financiering te helpen.

Reactie van Maxeda:
Er is een convenant dat na meerdere onderhandelingsronden tussen Maxeda en het SFF-bestuur met hun adviseurs zorgvuldig tot stand is gekomen. De gezamenlijke doelstelling is te komen tot een passende regeling, waarbij ondernemers en Maxeda in toewerken naar een correcte ontvlechting van de Formido-formule met een goed perspectief voor de toekomst.
In het convenant worden alle diverse soorten situaties behandeld. We zullen daar nu niet op detail ingaan. Het convenant voorziet ook nog in het inrichten van een vertrouwenscommissie waar individuele ondernemers terecht kunnen als zij hun situatie toch anders zien. We hebben er vertrouwen in dat hiermee de ontvlechting van Formido en voor een deel van de winkels de integratie in Praxis op een verantwoorde wijze kan plaatsvinden.