Vakinfo voor de bouwgroothandel

Klus bepaalt keuze hard of zacht isolatiemateriaal

De aandacht voor isolatiematerialen heeft de laatste tijd dankzij de actuele duurzaamheids- trends een behoorlijke opzwieper gekend. En dat niet alleen, ook aan het front van productontwik- keling is er sprake van turbulentie. Waren het voorheen vooral glas- en steenwolproducten die leidend waren, nu maken ook andere isolatiemate- rialen een ontwikkeling door. Zegsmensen uit de handel vertellen dat beide categorieën qua marktomvang naar elkaar toe kruipen.