Bij Bouwmaat gebruiken ze de omzetdata uit de Monitor Bouwgroothandel op strategisch niveau, maar ook structureel op tactisch en operationeel niveau. Bouwmaat baseert al zijn winkelombouwen, categorie- en formule-beslissingen op data. “We wensen maximaal inzicht en worden daar heel dwingend in richting leveranciers.”

Bij Bouwmaat worden de data uit de Monitor Bouwgroothandel structureel gebruikt door category- en formule-management. Dat zegt directeur Bouwmaat-directeur Rob Klifman. "De ene afdeling stemt het assortiment af op basis van de marktgegevens én de formule-uitgangspunten en de ander baseert er de vloermetermatrix – hoeveel meters krijgt elke categorie – mede op. In onze formule-uitgangspunten bepalen we wat we willen zijn en wat we willen uitstralen. En in de marktcijfers zien we terug of dat lukt.”

Maximaal inzicht

“Wij wensen maximaal inzicht, combineren onze eigen data met die van de Monitor Bouwgroothandel en die van onze leveranciers.” Klifman ziet dat sommige leveranciers die eigen data goed op orde hebben maar anderen – soms ook hele grote – helemaal zo ver nog niet zijn. Bouwmaat stoomt hoe dan ook door op dat vlak: “We hebben het profiel van onze category-managers aangescherpt met data-skills. En de laatste ombouwen van onze vestigingen zijn allemaal op data gebaseerd.” Al met al ziet Klifman dat Bouwmaat qua data steeds meer samen optrekt met leveranciers. Maar er zal – en moet – nog veel verbeteren. “Zonder goede data gaan we geen besluiten meer nemen. We gaan daarin héél eisend worden naar onze leveranciers”, klinkt het veelbetekenend.

Bouwmaat-directeur Rob Klifman is een fervent gebruiker van de omzetgegevens uit de Monitor Bouwgroothandel. RMB Data Services ontvangt omzetgegevens rechtstreeks uit de systemen van driekwart van de bouwgroothandel en destilleert daar op discrete wijze marktrapporten uit. Ook A-merkfabrikant Weber Beamix kan niet zonder de monitor bouwgroothandel. Lees hoe Bouwmaat en Weber Beamix de omzetgegevens uit de Monitor Bouwgroothandel gebruiken.