Voor MIX gaat Frank Heus – op persoonlijke titel – op zoek naar de WOW-factor. Naar mensen of bedrijven waar dhz-retail en -industrie iets van kan opsteken. Dit keer spreekt hij Geo Aldershof, directeur van het Nederlands Verbond van de Groothandel (NVG).

Kun jij iets vertellen over wie jij bent en wat je de afgelopen jaren hebt gedaan?

Sinds 2010 ben ik directeur van het Nederlands Verbond Groothandel (NVG). Het NVG is de overkoepelende ondernemingsvereniging die de belangen behartigt van de Nederlandse (groot)handel en de daaraan gelieerde internationale handel. Midden jaren ‘90 heb ik mijn studie Rechten afgerond aan de Universiteit van Utrecht. Hierna ben ik gestart bij toen nog werkgeversvereniging VNO. Door de jaren heen ben ik betrokken geweest bij verschillende onderwerpen, zoals onderwijs (stimuleren van het ondernemerschap bij studenten), telecom (uitrol mobiele telecommunicatie) en Nationale Veiligheid (terrorisme, maar ook vitale infrastructuren en de Mexicaanse Griep). Het NVG is in 2009 een samenwerking aangegaan met VNO-NCW. Het NVG is toen ook verhuisd naar de Malietoren in Den Haag.

Geo, hoe dicht staan jullie bij de overheid? En bij de markt?

Het NVG kent zowel brancheverenigingen als groothandelsondernemingen als lid. Het NVG zelf is weer lid van VNO-NCW, welke samen met MKB-Nederland een brede en diverse afspiegeling van het ondernemerschap in Nederland vormt. Dat loopt van transport, handel, diensten, industrie, bouw tot zorg en onderwijs en van groot, middelgroot tot klein. In de belangenbehartiging wordt ingezet op duurzame economische groei en een goed ondernemingsklimaat. Dat is nodig voor een inclusief en duurzaam Nederland. Dit wordt gedaan in samenwerking met overheden en andere maatschappelijke partijen. Bij het NVG zijn een kleine 35 brancheverenigingen –zoals Officers World – aangesloten. Voor een aantal daarvan wordt ook het branchesecretariaat gevoerd. Daardoor staan we in een aantal sectoren dicht op de ondernemers en in de markt.

Geven jullie dan adviezen aan de leden maar ook aan de overheden of afdelingen van de overheid?

Vanuit het NVG wijzen we beleidsbepalers, politici en organisaties continu op de rol en het belang van de (groot)handel voor de Nederlandse economie. Vanuit een gezamenlijk gedragen agenda komt het NVG op voor de internationale en nationale belangen van de gehele sector. Als gesprekspartner van de overheid wordt ingezet om beleid en randvoorwaarden zo vorm te geven om als sector ook in de toekomst te blijven innoveren en in te zetten op duurzame groei. We kunnen dat natuurlijk niet alleen, maar werken intensief samen met de leden. Interactie met hen komt de kennisdeling en innovatiekracht van de sector ten goede als geheel.

Wij zitten in de DIY business en nu hoor jij erg veel vanuit verschillende kanalen en branches. Wat kan de DIY business van jouw adviezen en tips meenemen voor 2022?

Ontwikkelingen in de business gaan snel, daar zeg ik niets nieuws. Het gaat veel sneller dan aan het begin van de eeuw of dan bijvoorbeeld 10 of 20 jaar geleden. Op de middelbare school heb ik de bedrijfskolom geleerd, je had productiebedrijven, groothandelsbedrijven, detailhandel en de consument. Dat is niet meer. Veel bedrijven zijn ‘geïntegreerde’ bedrijven geworden. Daar liggen kansen. Verticale integratie geeft grip op de waardeketen en geeft de mogelijkheid om uit te groeien tot regisseur van de keten. Maar goed, dit is slechts één tip. Het ondernemerschap vraagt continue alertheid op wat er gebeurt in de markt. Probeer je organisatie of bedrijf zo in te richten dat je met de ontwikkelingen mee kan groeien om de kansen en mogelijkheden te verzilveren.

De jaren 2020-2021 hebben we goed op onze kosten/centjes moeten letten. Heb jij voor ons nog kostenbesparende maatregelen voor 2022 die we nu al van jou mogen weten?

Een kort antwoord, duurzaamheid en duurzame groei worden steeds belangrijker. Probeer deze zo in te zetten dat dit bespaart op de (bedrijfs)kosten. Denk en handel alsof het je eigen bedrijf is.

Verenigingswerk en stichtingen zijn extreem belangrijk voor diverse branches. Kun jij hier eens wat meer over vertellen waarom dit van groot belang is voor ons ondernemersklimaat? En hoe kijken andere landen hiernaar?

Nederland is een verenigingsland. Het zit in onze cultuur om ‘alles’ te verenigen. We streven naar consensus en afstemming om iedereen te laten profiteren van toenemende welvaart en deelname aan de maatschappij. Alleen dan kan ook een goed ondernemingsklimaat worden gerealiseerd. Bedrijven zijn onderdeel van het ecosysteem. De branches/ondernemersverenigingen zijn daarin de gesprekspartner van de overheid. Andere landen kijken soms jaloers naar ons als Nederland hoe we dat toch maar mooi georganiseerd hebben.

Jij geeft het WOW-gevoel in diverse branches. Dit doe je op een vakkundige, professionele manier maar wel gepast. Waar komt jouw passie vandaan om dit zo te doen met die energie?

Ik kom zelf uit een ondernemersgezin, ik ben zelf alleen geen ondernemer geworden. Zoals gezegd heb ik Rechten gestudeerd en ik had de mogelijkheid om de advocatuur in te gaan of bij VNO aan de slag. Toen heb ik voor VNO gekozen en daar heb ik nog geen moment spijt van gehad. Hier en bij het NVG en de secretariaten kijk ik in de ‘keuken’ van de bedrijven mee, sta ik er als het ware met één been in. Zo ben ik toch onderdeel van het ondernemerschap, want daar ligt toch mijn passie.

Kun jij de MIX-lezers meenemen wat voor jou het WOW-gevoel is geweest de afgelopen periode van Covid-19?

Voor mij is in de afgelopen periode het WOW-gevoel geweest hoe ondernemers in deze onstuimige tijden van Covid-19 zich positief zijn blijven inzetten om er het beste van te maken onder soms zeer moeilijke omstandigheden.

Als jij een aantal maanden in de DIY business zou mogen werken, wat zou jij daar dan willen veranderen?

In die maanden zou ik vooral kijken of ontwikkelingen uit andere sectoren toegepast zouden kunnen worden in de DIY business. Geen sector is gelijk. Dat kan nieuwe innovatie en kansen opleveren. Er zijn veel mooie voorbeelden van. Probeer maar eens goed te kijken en te luisteren en dit te delen met andere branches. 

WOW-factor

Frank Heus heeft een succesvol track-record in dhz-industrie. Wie hem kent, kent zijn drive en zijn enthousiasme. Voor MIX gaat hij – op strikt persoonlijke titel – op zoek naar de WOW-factor. Heus: “Ik ben superblij dat Geo de tijd wilde nemen. Deze man is zeer bekwaam en koppelt vanuit de Malietoren allerlei branches en kijkt ‘in de keuken’ bij heel veel bedrijven in Nederland. Zeer bescheiden maar altijd vakkundig in zijn werkzaamheden draagt hij bij aan het WOW-gevoel binnen de verenigen en de gekoppelde branches.”