Inkoopcombinatie Ferney Group bestaat vandaag 30 jaar.

Eind 1989 en begin 1990 trokken de directies van Nivij het Noorden en Uniferro de conclusie, dat samengaan beter was dan alleen doorgaan. Na akkoord van de aandeelhouders was de fusie op 23 december 1991 een feit. Dat samengaan had wel wat voeten in de aarde, Nivij en Uniferro bleken toch wel heel verschillende bedrijven. Nivij richtte zich vooral op de inkoop en had problemen met de interne organisatie. Uniferro focuste zich voornamelijk op verkoop.

De aandeelhouders gingen ook akkoord met de aankoop van 50.00 m2 grond in Heerhugowaard. Als oudste commissaris van de RvC sloeg Joop te Dorsthorst (Dozon) in 1992 de eerste paal om het pand uit te breiden. In 1994 werd besloten om de naam te wijzigen van Ferni Holland naar Ferney Group.

Ferney werd achtereenvolgens geleid door Jaap Troost (Beto), die in 1995 als interim directeur werd aangesteld. Troost werd opgevolgd door Fred Huurman die het directiehamer doorgaf aan Han Jenster.

Het oudste artikel dat over Ferney te vinden is op de website van MIX (MIXpro bestond toen nog niet) dateert uit 2003 en was een interview met Fred Huurman. Hij sprak over de bewuste keuze om samen te werken tot aan de achterdeur.

”IJzerwarenhandelaren zijn typische eigen ondernemers”, zegt Fred Huurman met een knipoog en zijn kenmerkende gulle schaterlach. Vandaar dat Ferney zich als inkoopcombinatie ook beperkt tot het bedingen van inkoopcondities, het leveren van goederen en enkele ondersteunende tools. Waar andere inkoopcombinaties beginnen met marktgerichte verkoopformules, stopt Ferney dus bij de achterdeur. Bewust. Huurman: “Zo’n samenwerkingsverband werkt volgens mij alleen als je het allemaal in één knip schuift en als je het kunt doen zonder allemaal afzonderlijke directies per vestiging.” In principe bepalen de leden dus hun eigen positie in hun marktgebied, want zij kennen hun concurrenten en hun klanten en weten welke eisen die stellen.