Bouwmaterialenhandels doen in het voorjaar van 2022 meer zaken met aannemers dan met zzp'ers. En driekwart van de omzet komt uit woningbouw. Dat blijkt uit Hibins Conjunctuurmeting.

Net als in eerdere metingen blijkt uit de conjunctuurmeting voorjaar 2022 dat driekwart van de omzet uit de woningbouw komt. Het omzetaandeel van particulieren daalde naar 16%, passend in een gestage daling in de laatste vijf conjunctuurmetingen (voorjaar 2020: 29%). Binnen het omzetaandeel van bedrijven is een verschuiving zichtbaar naar de aannemers. In de vorige drie metingen was de verhouding tussen aannemers en zzp’ers vrij constant op 60-40. De conjunctuurmeting voorjaar 2022  laat een aannemersaandeel van 69% zien tegenover 31% zzp’ers.

Over de Hibin Conjunctuurmeting

De Hibin Conjunctuurmeting voorjaar 2022 is het 22e onderzoek onder leden van Koninklijke Hibin naar de ontwikkeling van de omzet in de bouwmaterialengroothandel en de effecten van conjuncturele ontwikkelingen daarop. De eerste meting vond plaats in het voorjaar van 2009. Het onderzoek werd per e-mail uitgevoerd door Buildsight. De respons onder leden beweegt zich de hele onderzoeksperiode in absolute aantallen rond de 35% en in percentage van de omzet in de branche op ruim 70%. Het onderzoek is daarmee in hoge mate representatief voor de gehele branche.