Naast een nieuwe voorzitter verwelkomt Intergamma nog twee nieuwe commissarissen in de RvC.

Intergamma, het moederbedrijf van Gamma, Gamma België en Karwei, heeft op de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 24 mei 2023 een nieuwe voorzitter voor de Raad van Comissarissen (RvC) en twee nieuwe commissarissen benoemd. Jacques van den Broek, voormalig CEO van uitzender Randstad, is de nieuwe voorzitter van de RvC. Op aanbeveling van de Ondernemingsraad is Kiki Stiemer benoemd tot commissaris en op aanbeveling van de Leden is John Kruijssen benoemd.

Jacques van den Broek neemt de voorzittershamer over van Frank van Oers. Van den Broek heeft van 1988 tot 2022 bij ’s werelds grootste HR-dienstverlener Randstad gewerkt en was daar vanaf 2004 lid van het Executive Board. Vanaf 2014 bekleedde Van den Broek acht jaar lang de positie van CEO. Binnen de RvC van Intergamma volgt hij Frank van Oers op.

Daarnaast zijn Kiki Stiemer en John Kruijssen benoemd als commissarissen. Stiemer is benoemd op aanbeveling van de Ondernemingsraad. Tussen 1992 en 2016 heeft zij verschillende senior managementfuncties vervuld binnen Ahold. Vanaf 2017 werkt zij als zelfstandig Consultant Organization Development.
Kruijssen is als commissaris aangedragen door de Leden. Eerder is hij van 2015 tot en met 2018 CEO van Detailresult Groep geweest (onder andere Dirk Supermarkten en Dekamarkt) en is sinds 2018 actief als CEO van Beter Bed Holding N.V.

De huidig commissarissen Edwin Bouwman en Hein-Jan Mooren zijn beiden herbenoemd. Commissarissen Jan Brouwer en Frank van Oers hadden aangegeven zich niet beschikbaar te stellen voor herbenoeming. Kitty Koelemeijer is in augustus 2022 als commissaris tussentijds afgetreden. Na bijna negenenhalf jaar lid te zijn geweest van de RvC van Intergamma B.V. en vanaf 2018 van Intergamma Coöperatief U.A. heeft zij aangegeven zich te willen concentreren op haar overige werkzaamheden. Intergamma dankt de afgetreden commissarissen voor hun inzet de afgelopen jaren.

Inclusief de voorzitter blijft de RvC van Intergamma uit vijf commissarissen bestaan.