Al jaren zegt Stiho dat duurzaamheid onderdeel is van het bedrijfs-DNA. Alleen kon de bouwgroothandel dat misschien nog beter expliciet uitdragen.

En dat gaat nu gebeuren. Op vernieuwde duurzaamheidspagina’s communiceert Stiho over activiteiten en ambities op het gebied van klimaat, assortiment en medewerkers. Ook neemt de bouwgroothandel klanten en stakeholders mee in de voortgang. Op de punten waar het goed gaat, maar ook waar Stiho nog veel werk te doen heeft.

Drie pijlers Duurzaamheid binnen DSG

Het duurzaamheidsbeleid van DSG bestaat uit de drie pijlers Assortiment, Klimaat en Medewerkers. “Binnen die pijlers geven we het beleid concreet vorm met heldere ambities voor het jaar 2026 en monitoren we strak op de gestelde KPI’s. Daarmee verankeren we de verduurzaming stevig binnen onze eigen organisatie en die van de formules. Dat maakt ons onderscheidend”, zegt Roel Laban, programmamanager Duurzaamheid in een een eerder MIXpro-artikel over de Duurzaamheids-ambities van Stiho-moeder DSG. Door veelvuldig en openlijk over de duurzame strategie en het beleid te communiceren, wil DSG niet alleen verantwoording afleggen over de al behaalde resultaten, ook het stimuleren en motiveren van marktpartijen is onderdeel van deze bewuste keuze. Laban: “Wij laten zien waarom circulariteit en duurzaamheid zo belangrijk voor ons zijn en hoe we invulling geven aan de ambities die we hebben. Dat doen we transparant op www.dsg.eu/duurzaamheid. Op die manier willen we de impact van onze verduurzaming tonen. Dat doen we bijvoorbeeld door jaarlijkse de behaalde resultaten te publiceren. We willen een duurzame partner zijn voor onze klanten én voor leveranciers die duurzame producten willen introduceren. Met bedrijven die dit ook belangrijk vinden gaan we graag de samenwerking aan.”

Zie https://www.stiho.nl/duurzaamheid