“Met dit bericht willen wij u wederom informeren over de beschikbaarheid van onze producten. Momenteel ervaren wij al enige tijd een bovengemiddeld sterke vraag naar onze producten. Door een combinatie van grondstof schaarste, de wereldwijde pandemie en grote vraag naar onze producten ervaren wij helaas vertragingen in onze leveringen. Voor u is het van belang te weten dat de producten wel beschikbaar zijn, maar een langere levertijd kunnen hebben.”

Een citaat uit een van de nieuwsbrieven van een leverancier die frequent en goed communiceert met zijn afnemers.

Ook in de VLOK-ledenadviesraad zijn deze problemen aan de orde gekomen. Duidelijk is dat je als ondernemer je koers moet aanpassen als je gewend bent met vaste prijzen te werken in je offertes.

Sommige besluiten bijvoorbeeld:

  • • Voorlopig alleen nog op regiebasis werk aan te nemen
  • • Een peildatum te hanteren voor prijzen van bepaalde materialen
  • • De geldigheidsduur van de offerte flink te bekorten
  • • Bepaalde materialen aan te wijzen waarvoor prijs­stijgingen altijd verrekenbaar zijn

Maar hoe kunnen leveranciers hun klanten met het ‘probleem’ prijsstijgingen en leveringsperikelen ondersteunen? Als gevolg van de vorige crisis heeft een aantal leveranciers besloten een niet al te grote voorraad aan te houden. Ook via webshops worden steeds meer bestellingen “on demand” verwerkt. Gelukkig zijn er ook nog leveranciers van de ‘oude stempel’ die wel voorraden hebben aangehouden.

Zij kunnen nu nog steeds hun materialen uit voorraad uitleveren en tevens hun marge verhogen. Hoewel vakmensen met dat laatste niet zo blij zijn, is men wel erg blij dat zij hun klanten kunnen blijven bedienen. En per slot van rekening betaalt de klant ook die extra marge. Want die is al blij dat hij een van de vakmensen heeft kunnen strikken voor zijn klus.

  • Klant blij
  • Vakmensen blij
  • Leveranciers blij

Dennis Kosten
Directeur VLOK